divendres, 21 de febrer del 2014

"Per ordre de S.M.C.:

Nines i nins, nins i nines, joves i joves, nines i nans, nans i nens, nins i grans, nins amb grans, al·lotes i al·lots i altra fauna terrícola que pastura els dissabtes horabaixa pel Domicili social d'Escoltes de Mallorca, també conegut com "es Cau de Nuredduna, es que està devora sa carretera de Sóller i té una torre de fusta... sí, sí, aquell pintat d'aquell color tan horrorrós...":

Com ja sabeu... la data assenyalada cada pic s'acosta més. El dia més important de l'any està ben aprop i hem d'estar una mica més preparats encara.

Per aquest motiu, el dissabte qui ve (15 de febrer de l'any 2014 d.C.) haureu de dur tots els membres de la Unitat  tiritas a sa cara,calcetins llargs per damunt els calçons i les ulleres!

Qui no ho dugui a les 16:30h p.m. quan entri per la porta del Cau, rebrà un terrible càstig... AQUESTA VEGADA SÍ QUE SÍ!

Molt misteriosament, 

S.M.C."

Nota de les Caps: encara no hem averiguat qui és aquest/a S.M.C. ni de quin dia tan important parla, però sembla que serà millor que li facem cas, aquesta vegada sí o sí, si no volem rebre el terrible càstig...

dimarts, 11 de febrer del 2014

"Per ordre de S.M.C.:

Nines i nins, nins i nines, joves i joves, nines i nans, nans i nens, nins i grans, nins amb grans, al·lotes i al·lots i altra fauna terrícola que pastura els dissabtes horabaixa pel Domicili social d'Escoltes de Mallorca, també conegut com "es Cau de Nuredduna, es que està devora sa carretera de Sóller i té una torre de fusta... sí, sí, aquell pintat d'aquell color tan horrorrós...":

Com ja sabeu... la data assenyalada cada pic s'acosta més. El dia més important de l'any està ben aprop i hem d'estar una mica més preparats encara.

Per aquest motiu, el dissabte qui ve (15 de febrer de l'any 2014 d.C.) haureu de dur tots els membres de la Unitat calcetins llargs per damunt els calçons i les ulleres!

Qui no ho dugui a les 16:30h p.m. quan entri per la porta del Cau, rebrà un terrible càstig... AQUESTA VEGADA SÍ QUE SÍ!

Molt misteriosament, 

S.M.C."

Nota de les Caps: encara no hem averiguat qui és aquest/a S.M.C. ni de quin dia tan important parla, però sembla que serà millor que li facem cas, aquesta vegada sí o sí, si no volem rebre el terrible càstig...

diumenge, 9 de febrer del 2014-Els rutes de l'AEG Nuredduna preparam i celebram aniversaris a domicili per a nins i nines d'entre 6 i 12 anys.
-Les tarifes varien segons si voleu que duguem berenar o no.
-Es preferible si teniu un jardí perquè els nins puguin fer les activitats programades, tot i així n'hem preparades per fer-les dins la casa en cas que plogui o en l'absència de jardí. -Podeu contactar amb nosaltres amb el correu rutesnuredduna@gmail.com o bé crideu al telèfon 665517101

dimarts, 4 de febrer del 2014

INFORMACIÓ DE LA SEVA MAJESTAT CARNESTOLTES


Benvolgudes Colles de rutes de primer i segon any, ha arribat a la bústia del Cau l’estranya carta que a continuació vos reproduïm:

"Per ordre de S.M.C.:

Nines i nins, nins i nines, joves i joves, nines i nans, nans i nens, nins i grans, nins amb grans, al•lotes, al•lots i altra fauna terrícola que pastura els dissabtes horabaixes pel Domicili social d’Escoltes de Mallorca, també conegut com “es Cau de Nuredduna, es que està devora sa carretera de Sóller i té una torre de fusta… sí, sí, aquell pintat d’aquell color tan horrorós...”:

La data assenyalada s’atraca. Com tots sabeu, el dia més important de l’any està a punt d’arribar i hem d’estar ben preparats. 

Per aquest motiu, el dissabte qui ve (dia 8 de febrer de l’any 2014 d.C.) haureu de dur tots els membres de la Unitat unes ulleres "d'empollon" el mes grosses que tingueu o trobeu!.

Qui no ho dugui a les 16:30h p.m. quan entri per la porta del Cau, rebrà un terrible càstig…

Molt misteriosament,

S.M.C.”

Nota dels Caps: no sabem ni qui és aquest/a tal S.M.C. ni de quin dia tan important parla, però serà millor que li faceu cas si no voleu rebre el terrible càstig...