divendres, 9 d’octubre del 2020

Algo se cuina

Estimadíssims rutilles, 
El que direm ara és de vital importància, canviarà per sempre -sempre que hi hagi covid- el cau.
Tenim sa certesa que aquest blog no se mira mai, però noltros ho penjam per si un cas.

Hem creat un súper Protocol de cau covid que hauríeu de mirar detingudament amb els vostres mapas perquè potser no dugueu sa indumentària adequada, o pitjor, no entoneu ses notes que toquen.

Com es tradició, tradició de quan éreu pioners, vos deix un formulari. Tranquils aquest no és de pensar. voltros contestau es test i si encertau ses preguntes vos dirà es futur.